Chemotherapie bij hond en kat: 

 

Wat is chemotherapie?
 
 • Chemotherapie is het bestrijden van kanker met bepaalde medicijnen met als bedoeling kankercellen te doden of in hun groei te remmen.
  Chemotherapeutica werken in op cellen in het proces van groei en celdeling. Kankercellen zijn sneldelende cellen en daardoor gevoeliger voor chemo.
 • De medicijnen kunnen als infuus, als pillen of in combinatie toegediend worden.
 • Welke medicijnen, hoe lang en hoe vaak die gegeven worden is afhankelijk van het type tumor en de gezondheid van uw huisdier.
 • Vóór er chemo toegepast wordt, krijgt u op de praktijk een uitgebreid gesprek waarin wordt nagegaan wat mogelijk is.
   
 
Wanneer wordt chemotherapie toegepast?
 
 • Chemotherapie kan als enige behandeling of in combinatie met andere behandelingen (bv. chirurgie, radiatie) toegepast worden.
  Chemo wordt aangeraden bij:
-         tumoren die zijn uitgezaaid
-         tumoren die op meer dan 1 plaats voorkomen
-         tumoren die chirurgisch niet volledig verwijderd kunnen worden
-         om een tumor te verkleinen vóór chirurgie
-         voor tumoren met een hoog risico op uitzaaien kan chemo gebruikt worden na chirurgie of radiatie

 
 
Wat te verwachten van chemotherapie?

 

 
 • Chemotherapie werkt niet bij alle types van tumoren, sommige reageren goed, andere dan weer minder of niet.
  Daarnaast is in veel gevallen geen volledige genezing mogelijk, ons doel is daar de kwaliteit en de levensduur van uw huisdier te verbeteren.
 • Afhankelijk van het type tumor kan een prognose gegeven worden aan de hand van de gemiddelde overlevingstijd met of zonder behandeling, dit is de tijd waarna 50% van de dieren nog in leven zijn.
 • Het verderzetten van de therapie is gebaseerd op medische, praktische en financiële aspecten.
 • Wanneer een behandeling niet aanslaat na 2 kuren zal meestal aangeraden worden de behandeling niet verder te zetten.
  Dan kan eventueel overwogen worden om een ander protocol toe te passen of is het aangewezen om naar palliatieve zorg over te schakelen.

   
 
Wat zijn de bijwerkingen van chemotherapie?
 
 • In tegenstelling tot chemotherapie bij mensen komen nevenwerkingen bij huisdieren veelminder voor en zijn ook minder ernstig. Dit omdat er bij huisdieren minder hoge dosissen gebruikt worden en minder producten gecombineerd worden. Minder dan 5% van de patiënten die behandeld worden met chemo krijgt te maken met bijwerkingen en deze zullen in de meeste gevallen bij een goede behandeling binnen enkele dagen beteren.
 • Omdat chemotherapeutica inwerken op sneldelende cellen en helaas geen onderscheid maken tussen kankercellen en normale sneldelende cellen, kunnen ze op die manier ook aanleiding geven tot bijwerkingen. De meest aangetaste weefsels zijn het maagdarmstelsel, het beenmerg en de haarfollikels.
 • Aantasting van het maagdarmstelsel kan leiden tot verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree, etc. Deze ontstaan meestal een aantal dagen na de behandeling.
 • Wanneer het beenmerg aangetast wordt, volgt een daling van de witte bloedcellen, waardoor verhoogde gevoeligheid voor infecties optreedt. Om dit na te gaan wordt vóór elke chemokuur een bloedonderzoek gedaan. In deze gevallen kan het nodig zijn om preventief antibiotica te geven.
 • Haarverlies is zeldzaam, maar kan gezien worden bij draadharige, niet ruiende honden. Katten verliezen wel hun snorharen. Haren groeien terug eenmaal de chemotherapie gestopt wordt.
 • De bijwerkingen zijn afhankelijk van het gebruikte product en zullen tijdens het consult uitgelegd worden.

   
 
Is er gevaar voor eigen gezondheid?
 
 • Chemotherapeutica worden uitgescheiden via de urine, ontlasting, speeksel en braaksel en dit de eerste dagen volgend op een behandeling. De gevolgen voor de eigenaar zijn waarschijnlijk gering, maar herhaaldelijk contact kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
  In dat opzicht wordt chemo niet aangeraden wanneer zwangere vrouwen, kinderen of  mensen met een zwak immuunstelsel contact met het dier hebben.
 • Urine, ontlasting en braaksel wordt in deze periode opgekuist met latex handschoenen, absorberend papier en gereinigd met bleekwater.
 • De kattenbak wordt regelmatig gereinigd, ook hier worden best handschoenen gebruikt.
 • om geen risico’s te nemen raden we aan de eerste 2 dagen na de chemokuur het contact met uw huisdier zoveel mogelijk te vermijden en deze geen likjes te laten geven.
 • Bij het uitlaten worden best drukke uitlaatplaatsen gemeden voor die eerste 2 dagen.

 

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.