De verschillende mogelijkheden na euthanasie

 

Veel eigenaars hebben vragen omtrent de mogelijkheden na euthanasie.
Deze infobrochure is gemaakt om u op voorhand wat te informeren over de verschillende mogelijkheden zodat u op het moeilijke moment zelf niet meer moet nadenken over deze beslissing.

 

Begraven in de tuin

Een gemeentelijk politiereglement kan begraven in eigen tuin verbieden. Vraag dus steeds advies aan uw lokale politiezone alvorens uw huisdier in de tuin te begraven.

Voorwaarden:

 • Alleen gezelschapsdieren die niet gestorven zijn aan een op mens, of dier overdraagbare ziekte mogen worden begraven. De gemeente kan een attest afgeleverd door een dierenarts vragen vooraleer toestemming te geven tot begraven.
 • Begraven mag enkel in een zanderige grond. In een klei- of leemachtige grond vindt onvoldoende ontbinding plaats.
 • Het dier moet in een put begraven worden die minimum een halve meter diep is. Dit voorkomt dat andere dieren het lijk beginnen op te graven. Het dier moet wel boven grondwaterniveau begraven worden.
 • Er mogen geen plastic zakken of andere slecht afbreekbare verpakkingen mee de grond in.
 • Er mogen enkel huisdieren begraven worden, geen landbouwhuisdieren.
 • Dieren die meer dan 10 kg wegen mogen niet in de tuin begraven worden.

 

 

Gemeenschappelijke ophaling

 • U kan uw huisdieren achterlaten bij de dierenarts na euthanasie.
 • In dit geval zal een bedrag aangerekend worden voor gezamenlijke crematie.
 • Uw huisdier zal door een gespecialiseerd bedrijf worden afgehaald en zal gecremeerd worden samen met andere huisdieren.
 • U kan in dit geval geen assen verkrijgen na crematie.
   

 

Individuele crematie:

 • Er zijn in België verschillende erkende crematoria voor huisdieren.
 • U kan uw huisdier zelf brengen of hij/zij kan opgehaald worden bij de dierenarts zelf.
 • De prijs is afhankelijk van het lichaamsgewicht van uw huisdier.
 • U kan in dit geval nogmaals in het crematorium afscheid nemen van uw huisdier indien u dit wenst en u kan de assen ook verkrijgen in een door u gekozen urne.
 • Op onze website bij de pagina links staan enkele crematoria aangegeven.

 

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.