DE Meest recente wetgeving over chippen en registreren van honden

Sinds 29/12/2014 zijn er enkele wettelijke veranderingen in voege getreden betreffende het chippen en aanvragen van Europese paspoorten van honden. Naar aanleiding hiervan wordt in deze informatiebrochure de identificatie- en registratieprocedure van honden nog eens stap voor stap uitgelegd.

Pups vóór de leeftijd van acht weken:

 • Sinds 29/12/2014 moeten honden worden gechipt vóór ze acht weken oud zijn of vóór ze van eigenaar veranderen. Vroeger was dit voor de leeftijd van vier maanden of voor ze van eigenaar veranderden. Het laten chippen en registreren van honden is dus steeds de verantwoordelijkheid van de fokker. Neem nooit een hond van iemand over als deze niet in het bezit is van een chip en Europees paspoort.
 • Na het toedienen van de microchip door de dierenarts, krijgt u het Europees paspoort van de hond onmiddellijk mee. Honden die gechipt worden na 29/12/2014 krijgen een ander paspoort dan de honden die voor deze datum werden gechipt. De nieuwe paspoorten beginnen met de code 'BE 03' en zijn complexer dan de oude paspoorten, beginnende met de code 'BE 01'. De rubrieken I, II, III en IV moeten volledig door de dierenarts worden ingevuld. Over de pagina met rubriek III wordt vervolgens een doorzichtige zelfklever aangebracht. Deze nieuwe paspoorten moeten fraude in de toekomst tegengaan en zo het illegaal verhandelen en transporteren van honden bemoeilijken!
 • De registratiepapieren worden dezelfde dag nog ingevuld en worden binnen de acht dagen opgestuurd naar de bevoegde instantie. Het witte gedeelte van dit formulier krijgt u mee als voorlopig registratiebewijs. Dit houdt u best samen met het paspoort bij. Eenmaal de registratie is verwerkt, krijgt u een sticker toegestuurd die u achteraan in het Europees paspoort in rubriek XII 'Diversen' dient te kleven. Vanaf nu is uw hond op uw naam en contactgegevens geregistreerd. Wanneer de hond verloren is, kunnen politie, dierenenartsen en asielen door middel van de chipnummer uw contactgegevens online terugvinden.

 

Verandering van eigenaar of van contactgegevens: 

 • Samen met de sticker die u werd toegezonden als bewijs van de registratie, werd ook de kaart "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden" naar u opgestuurd. Deze vult u volledig in met de nieuwe gegevens en stuurt u op naar DogID, PB 20000, BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw.
 • Wanneer de registratie van de nieuwe gegevens is verwerkt, wordt een nieuwe sticker, samen met een nieuwe kaart "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden" opgestuurd naar het opgegevens adres. Deze sticker dient in rubriek XII 'Diversen' onder de vorige sticker te worden gekleefd. De kaart moet worden bijgehouden om in de toekomst opnieuw wijzigingen te kunnen doorgeven. 
 • Bij verandering van eigenaar wordt het Europees paspoort steeds mee gegeven met de hond. Dit is een belangrijk document dat, net als onze humane paspoorten, uniek en persoonlijk is.
 • Als u de kaart "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden" kwijt bent, dient u een schriftelijke, gedateerde en, in het geval van een verandering van eigenaar, door de actuele en de nieuwe verantwoordelijke ondertekende aanvraag op te sturen naar DogID, PB 20000, BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw. Deze aanvraag moet minstens de chipnummer van uw hond bevatten, dewelke u terug vindt in het paspoort. Vermeld ook duidelijk welke gegevens moeten worden aangepast.
 • Bij het overlijden van een hond, wordt het erg geapprecieerd als dit wordt aangegeven. Dit kan door dezelfde kaart op te sturen naar DogID, met daarop de aanduiding dat de hond is overleden.

Wanneer de hond naar het buitenland verhuist of vanuit het buitenland naar België verhuist, al dan niet met verandering van eigenaar:

 • Wanneer de hond in een ander land gaat wonen of vanuit het buitenland naar België verhuist, moet deze opnieuw worden geregistreerd in het land waarin hij vanaf dan zal verblijven. Dit kan niet met de kaart "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden", maar moet door een dierenarts in de nieuwe woonplaats worden gedaan. Wacht hier best niet te lang mee.
 • Informeer ook minstens een maand op voorhand bij uw dierenarts naar de wetgeving van het desbetreffende land. Vaak moeten bepaalde vaccinaties in orde worden gebracht en moet de hond een aangepaste antiparasitaire behandeling krijgen. Hou er rekening mee dan de hond ook moet voldoen aan de wetten van de landen waar u doorheen reist. Meer uitleg omtrent de vereisten per land, vindt u hier en hier. Raadpleeg voor de meest recente wetgeving rond hondsdolheidvaccinaties ook zeker onze infobrochure.                     

Wanneer u het Europees paspoort van uw hond verloren bent of één van de rubrieken in het paspoort vol is:

 • In dit geval kan uw dierenarts u van een nieuw Europees paspoort voorzien. Hiervoor moet door de dierenarts het formulier 'vervanging paspoort' worden ingevuld. Voor dit formulier worden administratieve kosten aangerekend.

Voor meer informatie vindt u hier de link naar het Koninklijk Besluit betreffende de identificatie en registratie van honden.

 

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.