De Meest recente wetgeving over in- en uitvoer van honden, katten en fretten binnen de Europese Unie

Sinds 29/12/2014 zijn er enkele wettelijke veranderingen in voege getreden betreffende het in- en uitvoeren van honden binnen de Europese Unie.

De hondsdolheidvaccinatie:

De nieuwe regelgeving zegt dat elke hond, kat of fret die een landsgrens binnen Europa oversteekt, correct gevaccineerd moet zijn tegen hondsdolheid. Vóór 29/12/2014 gold dit enkel voor dieren die vanuit risicolanden reisden. Hieronder zetten we nog eens alle geldende regels onder elkaar.

 • Vaccinatie tegen hondsdolheid mag enkel bij dieren die gechipt zijn en over een Europees paspoort beschikken. Honden, katten en fretten moeten dus eers correct geïdentificeerd en geregistreerd worden. Voor meer informatie omtrent het identificeren en registreren van honden, kan u hier terecht.
 • Vaccinatie tegen hondsdolheid is enkel geldig bij honden, katten of fretten die 12 weken of ouder zijn. Jongere dieren mogen worden gevaccineerd, maar dit heeft geen enkele waarde. Zij moeten na de leeftijd van 12 weken te hebben bereikt, opnieuw worden gevaccineerd.
 • Een hondsdolheidvaccin wordt pas drie weken na de toediening als werkzaam beschouwd. Voor deze datum mag de gevaccineerde hond, kat of fret dus ook de landsgrenzen binnen Europa niet overschrijden.  LET OP! Dit wil zeggen dat puppy's of kittens jonger dan 15 weken (12+3 weken) België niet mogen binnen komen of verlaten. Wie graag een pup of kitten wil uit het buitenland of er één wil exporteren, moet hiermee rekening houden.

   
 • Een hondsdolheidvaccin is drie jaar geldig. Een herhaling van het vaccin binnen die drie jaar, is onmiddellijk werkzaam. Wanneer de herhaling van het vaccin na het verstrijken van deze drie jaar gebeurd, moet men opnieuw drie weken wachten alvorens men met het dier kan reizen.
 • Het bewijs van vaccinatie wordt door de dierenarts ingeschreven in het Europees paspoort van het dier. Voor de Europese paspoorten die zijn uitgegeven in België is dit op pagina 10, rubriek V. Het is heel belangrijk dat u dit paspoort meeneemt, wanneer u met de hond, kat of fret reist. Een rabiëspenning aan de halsband heeft geen enkele legimiterende waarde. Gezondheidscertificaten en bloedtesten zijn, behalve in bepaalde uitzonderlijke gevallen, niet meer nodig om binnen de Europese Unie te reizen.
 • NIEUW! Binnen België geldt sinds 1 maart 2016 geen verplichting meer voor vaccinatie tegen hondsdolheid.  Ook honden, katten en fretten die zich ten zuiden van Samber en Maas begeven of op campings verblijven moeten, in tegenstelling tot vroeger, niet meer tegen hondsdolheid gevaccineerd zijn.
 • Wil u een dier over de grenzen van de Europese Unie vervoeren, hangen de regels af van de landen waar het dier (tijdelijk of permanent) wordt binnengebracht en waar het vandaan komt. Informeer u tijdig bij uw dierenarts, zodat alle benodigde administratie en gezondheidsonderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Reken erop dat dit voor bepaalde landen gemakkelijk anderhalve tot twee maanden tijd vraagt.

Bijkomende vereiste maatregelen:

 • Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta is ook een behandeling tegen de vossenlintworm of Echinococcus multilocularis vereist. Deze ontworming moet ten vroegste 120 uur en ten laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in één van deze lidstaten gebeuren en in het Europees paspoort worden ingeschreven door een dierenarts.
 • Als u met meer dan vijf dieren reist, moeten de regels voor commercieel vervoer worden nageleefd. Dit houdt in dat de dieren een klinisch onderzoek moeten ondergaan en dat hun paspoort moet worden aangevuld met een bijkomend certificaat, uitgegeven door de Provenciale Controle Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen. Dit hoeft echter niet wanneer het gaat om een deelname met meer dan vijf dieren aan wedstrijden, tentoonstellingen, sportieve manifestaties of trainingen op voorwaarde dat de dieren ouder zijn dan zes maanden en de eigenaar een schriftelijk bewijs van deelname aan één van deze activiteiten kan voorleggen.

Consequenties:

 • Als dierenarts zijn wij verplicht inbreuken op bovenstaande regels te melden bij de Provinciale Controle Eenheid van het FAVV. Zij zijn bevoegd voor de verdere opvolging en eventuele sancionering.
 • Hondsdolheid is een gevaarlijke infectieziekte die een levensbedreigend risico vormt voor zowel dieren als mensen. Dankzij de strenge wetgeving hieromtrent is de ziekte in Europa gelukkig al sterk terug gedrongen. Jammer genoeg worden er nog dagelijks huisdieren illegaal en onder dieronwaardige omstandigheden naar België vervoerd, met als doel deze tegen hoge winstmarges te verkopen. Hopelijk kan de strikte opvolging van deze nieuwe regelgeving ook dergelijke criminele praktijken in de toekomst helpen verhinderen.

                                                      

Voor meer informatie kan u ook terecht op de volgende websites:

 • Het meest recente persberichten van het FAVV betreffende de nieuwe wetgeving rond vaccinatie tegen hondsdolheid vindt u hier en hier.
 • Meer uitleg over hondsdolheid vanuit het FAVV vindt u hier. Deze pagina is echter nog niet up to date gebracht met de nieuwste wetgeving. Ga hiervoor naar het persbericht van het FAVV hierboven.
 • Meer informatie over het reizen met dieren naar de verschillende landen in Europa vindt u hier en hier. De wetgeving per land is overzichtelijk weer gegeven in deze link.

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.