Infobrochure over het gebruik van VacciCheck bij de hond

VacciCheck is een test die ons toelaat het vaccinatieschema aan te passen aan de individuele patiënt.

Honden kunnen gevaccineerd worden tegen :

 • Parvovirose (kattenziekte)
 • Distemper (hondenziekte)
 • Infectieuze hepatitis
 • Leptospirose (rattenziekte)
 • Kennelhoest
 • Rabiës (hondsdolheid)

Deze ziekten hebben een zeer snel ziekteverloop waarbij de patiënt geen tijd heeft om zelf immuniteit op te bouwen na besmetting en sterfte in veel gevallen optreedt.

Vaccinatie redt levens. VacciCheck is geen pleidooi voor het niet vaccineren van uw dier, wel voor het bewuster vaccineren van uw dier. Vaccineren blijft noodzakelijk.

 

Vaccineren op maat

Door middel van het gebruik van VacciCheck is het mogelijk om een vaccinatieschema op te stellen op maat van uw dier. Wij zorgen hierbij wel dat uw hond steeds goed beschermd is tegen de bovenstaande besmettelijke ziektes.

VacciCheck test

Bij de vaccicheck test gaan we na of er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn tegen 3 verschillende ziektes. De hoeveelheid antistoffen moet immers hoog genoeg zijn om een goede bescherming te waarborgen.

De VacciCheck is een bloedtest, die op de praktijk zelf wordt uitgevoerd. We nemen circa 1 ml bloed van de hond en kunnen dan later die dag de test uitvoeren. Diezelfde dag krijgt de eigenaar telefonisch het resultaat.

Waarvoor kan getest worden met VacciCheck?

 • parvovirose
 • hondenziekte (Distemper)
 • infectieuze hepatitis

Waarvoor kan niet getest worden met VacciCheck?

 • leptospirose (aangeraden voor alle honden)
 • kennelhoest (aangeraden voor de honden die shows bezoeken, naar de hondenschool gaan en/of op hondenhotel gaan)
 • hondsdolheid

Jaarlijkse enting blijft dus noodzakelijk voor leptospirose (en eventueel kennelhoest) en driejaarlijkse enting voor hondsdolheid voor honden die naar het buitenland gaan.

 

Voor wie?

Het blijft heel belangrijk om te begrijpen dat vaccineren geen kwaad kan. Soms is de immuniteit echter nog hoog genoeg tegen de drie bovenvermelde ziektes en kan dat jaar dus een beperkter vaccin worden toegediend. Op deze manier ga je vaccineren op maat van uw hond.

Voor wie is VacciCheck allemaal mogelijk?:

 • Voor alle honden waarvan de eigenaar een vaccinatie op maat van hun viervoeter wil laten toepassen.
 • Honden die uit het buitenland of het asiel komen en waarvan de vaccinatiestatus onzeker of onduidelijk is.
 • Honden die allergisch gereageerd hebben op een vaccinatie en die men enkel wil enten indien de antistoffen te laag zijn om een goede bescherming te waarborgen.
 • Honden die op immunosuppressieve medicaties staan zoals cortisone of cyclosporines.
 • Honden die leiden aan chronische ziekten (auto-immuun, kanker, nier- en of leverziekten) en waarbij we het lichaam zo weinig mogelijk willen belasten.
 • Bij pups op 20 weken leeftijd om te kijken of het immuunstelsel goed gereageerd heeft op de vaccinaties en voldoende immuniteit heeft opgebouwd.
 • Fokteven kunnen ruim voor de dekking getest worden. Indien voldoende antistoffen, dan gaan de pups, indien ze voldoende melk drinken bij de moeder, voldoende antistoffen meekrijgen via de melk en maternaal beschermd zijn. Is de teef toch laag in antistoffen dan kan ze voor de dekking nog gevaccineerd worden.
 • Pups kunnen vanaf 6 weken getest worden om te kijken wanneer de antistoffen die ze via de moedermelk hebben meegekregen (en die het vaccin tegenwerken) voldoende laag zijn om na te gaan wanneer het ideale moment is van de eerste vaccinatie. Hebben ze op 6 weken nog teveel antistoffen dan kan je driewekelijks gaan hertesten.

 

Hoe vaak moet je volwassen honden gaan controleren met de VacciCheck?

De tijdspanne tussen de testen hangt af van het resultaat. Honden met hoge hoeveelheden antistoffen tegen de parvovirose, distemper en infectieuze hepatitis zullen pas na 3 jaar opnieuw getest moeten worden.

Lagere hoeveelheden antistoffen zullen leiden tot het advies om het jaar nadien of 2 jaar nadien opnieuw te testen.

Een afwezigheid van antistoffen zal aanleiding geven tot het advies om over te gaan tot vaccinatie.

 

LET WEL OP! Hoge hoeveelheden antistoffen wil niet zeggen dat je hond 3 jaar niet meer langs de dierenarts moet voor een prikje, want de rattenziekte vaccinatie moet toch jaarlijks herhaald worden. Daarnaast zal hij voorafgaand aan de rattenziekte vaccinatie ook steeds een volledige gezondheids-check up krijgen.

 

Wanneer kan ik op de praktijk voor een VacciCheck terecht?

De bloednames voor de VacciCheck test kunnen bij ons dagelijks genomen worden. De test zelf gebeurt 2 keer per week. Indien u de test onmiddellijk uitgevoerd wil hebben dan kan dit maar dan moet u dit duidelijk melden bij het maken van de afspraak.

Bloedname en test kosten 51 euro per hond. (dit is exclusief een gezondheids check up en eventuele vaccinatie)