Hydronefrose bij de hond

 

Anamnese:

 • Teckel van 2 jaar en 6 maanden oud


   
 • Klacht: bloedbraken

   

Onderzoek:

 • Het abdomen staat gezwollen en is pijnlijk
 • Op het radiografisch onderzoek is er een met vocht gevulde structuur zichtbaar van 9 op 7 cm (niet de urineblaas)

   

   
 • Op echografie: de linker nier is normaal, rechts geen duidelijke nier te zien, alleen een met vocht gevulde ballon

   

Diagnose: Hydronefrose:

 • Hydronefrose: dit is een nier die gevuld is met urine.
  Om het ontstaan van deze aandoening te begrijpen moeten we toch een woordje uitleg geven over de bouw van het urinair stelsel van de hond:

  De urine wordt geproduceerd in de nier en loopt dan via de ureter (urineleider) naar de blaas. Van daaruit vertrekt deze via de urethra (urinebuis), die bij de vrouwelijke hond uitmondt in de vagina en bij de mannelijke hond ter hoogte van de penistop.
  Elke oorzaak die ervoor zorgt dat de urine niet meer weg kan, zorgt er uiteindelijk voor dat urine zal opstapelen in de nier.

  Opsomming van deze oorzaken:

 1. stenen in de urinewegen
 2. een vergrote prostaat die de urethra (plasbuis) dichtduwt
 3. een massa in de buik die druk uitoefent op urethra (urineleider)
 4. massa's in de blaas ter hoogte van de uitmonding van de ureters (urineleiders) in de blaas
 5. urineleiders die fout zijn aangelegd tijdens de embryonale ontwikkeling

   

Symptomen van hydronefrose:

 • buikpijn
 • rugpijn
 • kleine bloederige plasjes maken
 • braken
 • diarree
 • sufheid
 • geen eetlust

   

Behandeling:

 • De obstructie oplossen (stenen in de urinewegen verwijderen, castreren om de prostaat te verkleinen, massa's in de buik/blaas wegnemen).
 • Indien de aangetaste nier onherstelbaar beschadigd is dan moet deze chirugisch verwijderd worden.


  tijdens operatie

  de verwijderde nier

  de nier opengesneden

  inhoud van de verwijderde nier 
   
 • Indien beide nieren onherstelbaar beschadigd zijn dan is de prognose voor de hond slecht.

   

Huidige toestand van onze patiënt:

 • Na 2 dagen behandeling met infuus en antibiotica was onze patiënt voldoende hersteld om naar huis te gaan.
 • Bij het controle bloedonderzoek is gebleken dat de linker nier nog goed werkzaam is.
 • De patiënt doet het momenteel zeer goed.

 

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.