Wormen bij de hond en de kat

 

In deze infobrochure zullen we uitleg geven over drie groepen van wormen: de lintwormen, de spoelwormen en de vossenlintworm.
 

De spoelwormen:

Besmetting:

 • Vrouwelijke wormen kunnen tot 87 000 eitjes per dag produceren. Deze eitjes hebben een harde schaal waardoor ze maanden tot jaren kunnen overleven in de omgeving.
 • Pups kunnen reeds besmet worden tijdens hun verblijf in de baarmoeder.
 • Pups en kittens kunnen besmet raken via het drinken van melk van de moeder.
 • Uw hond of kat kan zich besmetten door het opnemen van eitjes..
 • Uw hond of kat kan besmet worden door een besmette prooi op te eten.

   

Symptomen:

 • Sommige volwassen honden en katten vertonen geen ziektetekens wanneer ze besmet zijn met spoelwormen. De volwassen wormen worden zelden in de stoelgang gezien en de eitjes zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet kan waarnemen.
  Andere volwassen honden kunnen toch klachten hebben zoals braken, diarree en windjes laten. Soms kan dan wel eens een volwassen worm gezien worden in het braaksel (volwassen wormen kunnen tot 16 cm lang zijn).
 • Pups en Kittens zijn wel zeer gevoelig aan een spoelwormbesmetting. Zij zullen vrij mager zijn (wel met vaak een dikke buik) en zullen onvoldoende snel groeien. Ook zij kunnen last hebben van hoesten, braken en diarree.
   

Diagnose:

 • Als er een vermoeden is dat uw hond of kat besmet is met spoelwormen, breng dan een stoelgangstaal binnen bij uw dierenarts. Deze zal via een stoelgangonderzoek kunnen nagaan of er eitjes in de stoelgang aanwezig zijn.

   

Besmettelijk voor de mens?:

 • Ook mensen kunnen besmet raken met spoelwormen. Deze besmetting treed vooral op bij kinderen via hand naar mond contact met besmette grond (tuinen, parken, open zandbakken).
 • Uit de opgenomen eitjes komen larven en deze gaan beginnen migreren in het lichaam. Op sommige plaatsen komen ze vast te zitten en op deze plaatsen zullen er als gevolg ontstekingsreacties ontstaan. 

   

Behandeling:

 • Vraag raad aan uw dierenarts voor een geschikt ontwormingsprodukt.
 • Enkele tips:
  Volwassen honden en katten kan u best minimaal 2 keer per jaar ontwormen.
  Bij kittens en pups raden wij aan om elke maand te ontwormen tot ze de leeftijd van 6 maanden bereiken.
  Fokteven en Fokpoezen worden best ontwormd net voor de dekking en na de bevalling op 4 weken samen met de pups.
   

 


Lintwormen:

Besmetting:

 • Uw huisdier kan besmet worden door een geïnfecteerde vlo op te eten.
 • De lintworm gaat zich nestelen in de dunne darm. Een volwassen lintworm kan tot meer dan een meter lang worden. De lintworm bestaat uit een kop met daarachter allemaal kleine rijstkorrelvorm achtige stukjes (proglottiden). Deze proglottiden zitten vol met eitjes. De volwassen proglottiden achteraan de lintworm breken los en kunnen zelf via de anus naar buiten kruipen.
   

Diagnose:

 • Als eigenaar kan u de diagnose van een lintworminfectie zelf stellen. U kan proglottiden zien kruipen ter hoogte van de anus of op de haren ter hoogte van de poep van uw huisdier. U kan ook de opgedroogde proglottiden zien liggen op de grond. Zij zien eruit als grote rijstkorrels.    

Symptomen:

 • Jeuk aan de poep omdat de volwassen wormsegmenten zelf uit de anus kruipen. Wanneer deze segmenten op de grond vallen en uitdrogen zien ze eruit als witte rijstkorrels.
 • Enkel bij zeer zware infecties zal uw huisdier maag-darm klachten vertonen.
   

Besmettelijk voor mensen?:

 • Mensen (vooral kinderen) kunnen geïnfecteerd worden door het opeten van een geïnfecteerde vlo of luis.
   

Behandeling:

 • Aangezien de vlo zorgt voor de overdracht van de lintworm is het belangrijk om niet alleen een geschikt ontwormingsprodukt maar ook een geschikt ontvlooiingsmiddel te gebruiken.
 • Vraag raad aan uw dierenarts voor een geschikt ontwormingsmiddel.
   

 
 

De vossenlintworm:

Besmetting:

 • De vossenlintworm leeft in de dunne darm van vossen. De eitjes van deze worm zitten in de stoelgang van de vos en worden opgenomen door knaagdieren. Uw hond of kat kan zich besmetten door opeten van een besmet knaagdier. In de stoelgang van uw huisdier komen dan ook eitjes terecht.
   

Symptomen:

 • Zelfs bij massale infecties zal uw huisdier zelden tot nooit ziekteverschijnselen vertonen.
   

Diagnose:

 • De dierenarts kan via een stoelgangonderzoek nagaan of uw huisdier besmet is.
   

Besmettelijk voor de mens?:

 • Mensen kunnen besmet worden door middel van hand naar mondcontact met besmette grond (parken, tuinen en niet afgesloten zandbakken).
  Uit de eitjes komt een blaasworm die zich gaat nestelen in de lever. In het begin zijn er niets van ziektesymptomen. Het is pas na jaren wanneer de blaasworm aanzienlijk groot is geworden dat ziektesymptomen zoals geelzucht, hoofdpijn en andere gaan optreden.
 • Om besmetting te voorkomen wordt aangeraden om goed de handen te wassen na gewerkt te hebben in de tuin, vossenstoelgang niet aan te raken en wilde paddenstoelen en bosvruchten voldoende te wassen alvorens deze worden opgegeten.
   

Behandeling:

 • Vraag raad aan uw dierenarts voor een geschikt ontwormingsmiddel.
 • Honden die vooral in stedelijke gebieden gaan wandelen lopen minder risico. Honden die regelmatig loslopen in het bos worden best elke 3 maanden ontwormd.

 

 

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.