Patella luxatie bij de hond

 
 
 
De knieschijf en het kniegewricht:
 
·        De patella of knieschijf is een klein botje dat zich bevindt in de eindpees (de patellaband) van de quadriceps spier (de spier die zorgt voor het strekken van de dij). Deze patellaband hecht zit aan, aan een botuitsteeksel van de tibia (het scheenbeen), net onder de knie. De patella zit normaal in een groeve aan het distale uiteinde van het dijbeen.
       
       
      
 
 
 
Belangrijkste functies van de patella:
 
·        De knieschijf, de patellaband en de quadriceps spier vormen samen het strekmechanisme van de knie.
·        De knieschijf gaat voorwaartse en ronddraaiende beweging van de knie tegen.
 
 
 
 
De aandoening:

·        We spreken van patellaluxatie wanneer de knieschijf zich uit haar groeve verplaatst.

©westlakeanimalhospital.com
·        Een knieschijf kan zich foutief verplaatsen in 2 richtingen:
a)      naar mediaal (dit wil zeggen: als het een linker achterpoot is à beweging van de knieschijf naar rechts)
b)      naar lateraal (dit wil zeggen: als het een rechter achterpoot is à beweging van de knieschijf naar links)
 
Bij kleine rassen is 80% van de knieschijf verplaatsingen naar mediaal.
Bij grote rassen is 70% van de knieschijf verplaatsingen naar lateraal.
©westlakeanimalhospital.com
1.patella
2. femur
3.patellaband
4. aanhechtingspunt van de patellaband op het scheenbeen
5. mediale verplaatsing van de patella
6. laterale verplaatsing van de patella
 
·        De verplaatsing van de knieschijf komt bij 66% van de honden voor aan de beide achterpoten.
·        De aandoening komt bij de kat veel minder voor dan bij de hond. Hierbij is 85% naar mediaal verplaatst en in 50% van de gevallen is de verplaatsing aanwezig ter hoogte van beide achterpoten
·        Er zijn verschillende graden van patella luxatie naargelang:
a)      de graad van manken
b)      de graad van misvorming
c)      de positie van de knieschijf
·        Bij 20 % van de oudere patiënten kan er door de verplaatsing van de knieschijf een voorste kruisbandscheur ontwikkelen door abnormale belasting van de achterpoot.
 
 
 
Oorzaken:

·        hoofdzakelijk te wijten aan een ontwikkelingsprobleem
·        heel zelden eens veroorzaakt door trauma
·        soms in combinatie met een kruisbandruptuur
·        een zelden voorkomende complicatie bij een kruisbandoperatie
 
 
 
     Symptomen:

·        De ergheid van het manken is variabel
·        Eventueel abnormale stand van de achterpoten (knieën staan naar buiten gedraaid)
·        Eventueel af en toe volledig optrekken van de poot
·        Eventueel is plooien van de knie niet meer mogelijk
·        Eventueel huppelen zoals een konijn wanneer de knieschijf verplaatsing aanwezig is op de beide achterpoten
·        Eventueel weigeren om:
a)      te gaan wandelen
b)      op de zetel te springen
c)      trappen te doen
·        Pijn kan aanwezig zijn
 
 
 
     Diagnose:

·        Uw verhaal
·        De hond laten lopen onder inspectie van de dierenarts
·        Een volledig orthopedisch onderzoek
·        Eventueel een radiografische opname om:
a)      de toestand van het gewricht na te gaan (is er al artrosevorming en hoe erg is deze?)
b)      na te gaan of er nog andere orthopedische afwijkingen aanwezig zijn samen met de patellaluxatie.
 
 
 
     Behandeling:

·        De keuze van behandeling wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de graad van verplaatsing van de knieschijf:
a)      conservatief: beperkte beweging, veel rust en pijnstillers gedurende meerdere weken à mogelijke behandeling indien:
1)      de hond geen last heeft van de verplaatsing van de knieschijf = werd per toeval ontdekt
2)      bij heel milde verplaatsingen van de knieschijf die niet verergeren in de tijd
3)      een zuiver traumatische patella luxatie
4)      bij groeiende pups
 
b)      chirurgie: stappen die worden ondernomen tijdens de operatie:
1)      de groeve van de knieschijf wordt uitgediept indien nodig
2)      remodelleren van de knieschijf indien nodig
3)      verplaatsing van het beenpunt waar de patellaband aanhecht
4)      aanspannen van het gewrichtskapsel naar de tegenovergestelde kant van de luxatie
Welke van deze stappen moeten ondernomen worden tijdens de operatie hangt af van de individuele patiënt en zal beslist worden tijdens de operatie wanneer er een duidelijk zicht is op het gewricht.

 
 
Prognose:

·        Is afhankelijk van:
a)      de graad van verplaatsing van de knieschijf
b)      de reeds aanwezige kraakbeenschade en arthrosevorming
c)      de gekozen behandeling
·        Operatieresultaten: 95% zonder complicatie en met perfect gangwerk
 
 
 Preventie:

·        Luxatie van de knieschijf is een erfelijke aandoening bij de kleine rassen, het kweken met deze honden wordt dus ten stelligste afgeraden
 
 
 
 
 

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren